Gizlilik Politikası

Gizlilik Ve Güvenlik

 

Bu Gizlilik ve Çerez Politikası,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca (“Politika”) veri sorumlusu sıfatıyla DEFNE GRUP BASIM YAYINCILIK TİC LTD ŞTİ (kitapgalerim.com) tarafından hazırlanmıştır.

“kitapgalerim.com” resmi internet sitesi olan www.kitapgalerim.com  (“İnternet Sitesi”) adresindeki içeriklerin;üyelerimiz,ürün veya hizmet alan kişiler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler (“İlgili Kişi”) tarafından kullanımı esnasında işlenen veya şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin “kitapgalerim.com” tarafından işlenmesine,kaydedilmesine ve aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,internet sitesinde çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesi amacıyla,sizleri bilgilendiriyoruz. 

Avrupa Konseyinin,28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi,ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşme,17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukukumuza dâhil edilmiştir. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği (AB)’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı Genel Veri Koruma Tüzüğü / Regülasyonu (General Data Protection Regulation – GDPR),internet web sitesi ziyaretçilerinin tutulan datalarının / verilerinin hangi ülkelerde,ne zaman,hangi amaçla,niçin,nerede kayıtlı oldukları konusunda güncel bilgi alma hakkını düzenlemiştir. Ülkemizde ise çerezler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “kişisel veriye ilişkin” düzenlemeler içerdiğinden,bu kanunun ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, bilgisayar,akıllı telefon,tablet ve internet sitemize erişiminizi sağlayacak her türlü elektronik cihaz için kişisel verilerinizin işlendiği,depolandığını, hangi şartlar altında ne şekilde kullanıldığını ve nasıl çalıştığını düzenleyen bilgilendirme ve aydınlatma metnidir.

“kitapgalerim.com” internet sitesini ziyaret etmeniz halinde,çerez kullanımını kaldırma,reddetme veya kabul etme seçim hakkına ve özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak çerezleri reddetmeniz halinde internet web sitesini etkin bir biçimde kullanmanız mümkün olmayabilir. Bu politika kapsamında kişisel verileriniz,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmektedir. Gizlilik ve Çerez Politikası ile bağlantılı olarak belirlenen İnternet Sitesi Aydınlatma Metni ve Başvuru Formunu inceleyerek taleplerinizi veri sorumlusu olarak şirketimize iletebilirsiniz.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI / ŞARTLARI:

 

1.     KİTAPÇI DAĞITIM YAYIN EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“kitapgalerim.com”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işletilenwww.kitapgalerim.com web adresindeki internet sitesini (“İnternet Sitesi”) herhangi bir şekilde kullanan veya siteyi ziyaret eden kişilere (“Kullanıcı”) daha iyi hizmet sunmak,ürün ve hizmetlerimizden faydalandırmak,şirketimiz ile irtibatlı kişiler ile iletişimin sağlanması amacıyla bazı kişisel bilgiler (Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,Adres ve Konum Bilgileri,Finans Bilgileri,İşlem Güvenliği Bilgisi,Talep ve Şikayet Bilgisi,Hukuki İşlem Bilgisi,Görsel ve İşitsel Kayıtlar,Pazarlama Bilgisi) işlenmektedir. İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanan bu veriler;şirketimizce kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliği ilkesine uygun olarak kullanılmakta ve saklanmaktadır.

 

2.     Şirket,internet sitesinde bulunan iş başvuru formları ile bildirilen ve doldurulan bilgileri,oluşturulan politikalar,aydınlatma metinlerinde belirtilen haller dışında,kullanıcıların bilgisi veya rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Şirketin faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmamaktadır. Şirket bu bilgileri üçüncü kişilere ticari amaçla aktarmayacağını taahhüt etmektedir.

 

3.     Şirket İnternet Sitesinde,zararlı yayınların,istenmeyen reklamların engellenmesine yönelik çerezleri üçüncü taraf sağlayıcılarca ( internet arama motorları ) birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezleri birlikte kullanılmaktadır.

 

4.     İşlenen ve depolanan kişisel veriler ,kişinin açık rızasının arandığı hallerde kişinin rızası alınarak,ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak,yetkili resmi kurum ve kuruluşlara bildirilecektir.

 

5.     Kişisel veri sahibi olan kullanıcı,bu politika kapsamında ve şirketimizce ilan edilen politikalar uyarınca,işbu gizlilik şartlarını/maddelerini onaylayarak,bildirmiş olduğu bilgilerin kendisine ait olduğunu,kendisi tarafından doldurulduğunu ve bu bilgilerin,şirket iş başvuru süreçlerinin, iletişimin sağlanması,satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla oluşturulan politikalarda belirtilen amaçla sınırlı olmak üzere ilgili kişilerle paylaşılabileceğine onay vermektedir.

6-İnternet sitesi kullanıcısı,şirket İnternet web sitesini kullanmayı kabul etmesi halinde,işbu “Politika” yazılı tüm şartları okuduğunu,kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgilendirildiğini,kişisel verilerinin belirlenen kapsam ve amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ettiğini ve buna açıkça rıza gösterdiğini kabul etmiş sayılacaktır.

7-Şirket;mevzuatta,şirket organizasyonunda yapılacak değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun alacağı kararlar ve oluşacak yeni şartlara göre,“Gizlilik Politikası” hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz “Başvuru Formunu” doldurarak taleplerinizi şirkete iletebilirsiniz.

8-İnternet sitesini kullanırken diğer sitelere ve sosyal medya sitelerine bağlantı linkleri ile bağlanmanız mümkündür. Şirket internet sitesine ya da üçüncü taraf sitelerine gitmenizi sağlayan bağlantılara tıkladığınızda söz konusu sitelerin kişisel veri gizlilik politikaları olduğunu unutmayınız. İlgili siteleri kullanırken söz konusu sitelerin gizlilik politikalarını lütfen inceleyiniz. Şirket sitesinden yönlendirilen üçüncü taraf sitelerinin içeriklerinden ve politikalarından şirketimiz sorumlu değildir. Şirketimizin bu siteler üzerinde herhangi bir kontrolü veya bunlarla ilgili bir sorumluluğu yoktur.

 

9-Kişisel verilerin internet üzerinden,“yüzde yüz güvenli bir şekilde korunmasının mümkün olmadığı” hususu bilişim uzmanları ve bu konudaki ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bilinen ve ilan edilen bir gerçekliktir. Kişisel verilerinizi korumak için şirketimiz gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almıştır. Ancak tüm önlemleri almış olsak dahi,internet sitemiz aracılığıyla gönderilen kişisel verilerinizin güvenliğini tam olarak garanti edemiyoruz.

10-Şirketimiz,kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak,işlenmesi, korunması,saklama ve imha süreçlerini yürüteceği hususunda gerekli politikaları belirlemiştir. Şirket,kişisel verilerin ifşa edilmeyeceği, gizlilik ilkesine riayet ederek,politikalarda belirtilen haller dışında kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ilan etmektedir. Kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün şirket ile çalışanları arasındaki iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam edeceği,yasal yükümlülüklere uyulmadığı takdirde iş akdinin haklı nedenle sonlandırılacağı,gerekli yaptırımların uygulanacağı belirlenmiş ve çalışanlar ile ilgili tüm kişiler bilgilendirmiştir.

 

 

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI:

1.     (“kitapgalerim.com”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işletilen ww.kitapgalerim.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) sorunsuz bir şekilde çalışması ve işletilmesi için çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz;Avrupa Konseyinin 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına dair 108 nolu Sözleşmesi” ile 6698 sayılı KVK Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Sitemizi kullanırken,üçüncü taraf internet sayfalarına yönlendirildiğinizde,söz konusu üçüncü taraf sitelerinin çerezleriyle karşılaşmanız mümkündür. Bu çerezlerin kullanılması ile ilgili olarak şirketimizin herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Bu politika ile ayrıntıları aşağıda açıklandığı üzere kullanıcıların,  “kitapgalerim.com” tarafından işletilen internet web sayfasına erişimi ve internet web sitesinde çevrimiçi yaptığı işlemlere bağlı olarak,otomatik olarak işlenen kişisel veriler aşağıda yazılı olduğu şekilde belirtilmiştir:

·         İnternet Protokol Adresi ( IP Numarası )

·         Kullanıcı Adı ( ID Numarası ),

·         İnternet Sitesi çevrimiçi Gezinti/İşlem Bilgisi vb.

·         Tarayıcı türünüz ve dil ayarlarınız,

·         İşletim sisteminiz (Windows 7,10,XP... Android ,iOS,MacOS gibi ),

·         İnternet servis sağlayıcınız (ISP Internet Service Provider )

·         İnternet sitesi tarih/saat damgası v.b. bilgiler

·         Başvuru internet sitesinin URL adresi,

·         İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı.

·         Bilgisayar MAC adresi (Media Access Control Address / Medya Erişim Kontrol Adresi)

 

 

İnternet Sitesinde bulunan üyelik formları,iletişim ve diğer formların doldurulması halinde;Aydınlatma metninde detaylı olarak yazılı bulunan;

·         Kimlik Bilgileri,

·         İletişim,Adres Bilgileri,

·         Finans Bilgileri,

·         Müşteri İşlem/Üyelik Bilgisi,

·         İşlem Güvenliği Bilgisi,

·         Hukuki İşlem Bilgisi,

·         Görsel ve İşitsel Bilgiler,

·         Pazarlama ve Risk Bilgisi,

·         İletişim/Talep/Şikayet Yönetimi Bilgileri.

 

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları:

 

Bu Çerez Politikası bilgilendirme ve aydınlatma metni niteliğinde olup, politikanın amacı,şirket tarafından işletilmekte olan yukarıda yazılı “internet sitesinin” ilgili kullanıcılar,ziyaretçiler (“Veri Sahibi İlgili Kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine yönelik sizlere bilgi vermek ve sizleri aydınlatmaktır.

 

Buna göre;internet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,siteyi analiz etmek,sitenin performansını arttırmak,siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi,kullanım kolaylığı sağlamak,site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya sayfalarına paylaşımda bulunmak,bu metinde web sitesinde hangi amaçlarla hangi çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir,türlerini,fonksiyonlarını değiştirebilir veya web sayfasına yeni çerezler ekleyebiliriz. İş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Yapılacak güncellemeler site üzerinden veya kurumun belirlediği yöntemlerle ilan edilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

İnternet sitesi kullanıcılarının web sayfasını ziyaret etmesi sırasında kişisel verileriniz, ziyaretiniz amaç ve kapsamında,sitemizi kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamdaki çerezler yoluyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebe,ilgili kişilerle yapılan veya yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifası,hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının 5. ve 6. maddelerine,Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak,tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte,toplanmakta ve aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Bu metin kapsamında kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak üzere ve mevzuata uygun şekilde, çalışanlarımız,şirket yetkilisi,şirket ortakları,topluluk şirketleri,iş ortaklarımız,aracı firmalar,bilgi teknolojileri destek hizmeti sağlayan yazılım,donanım firmalarına,tedarikçilerimiz,yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışı sunucularda saklayabileceğimizi,şirket faaliyetleri ile sınırlı kalmak üzere,mevzuata uygun olarak,gerekli idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi yurtdışına aktarabileceğimizi belirtmek isteriz. Kişisel verilerin Avrupa Birliği (EU) Ülkeleri dışındaki diğer ülkelere aktarılması,gönderilmesi ve bu ülkelerde işlenmesi halinde, (verilerin yurt dışında depolandığı bilişim teknolojisi kullanılması veya ABD’de bulunan sunucuların,hizmet sağlayıcılarının kullanılması ) kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu 5.,6.,9. maddeler uygun olarak yurtdışına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi tarafınıza bilgi vermeksizin veya gerekli olduğu hallerde açık rızanızı almaksızın üçüncü kişilere ticari amaçla aktarmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi,Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre,internet sitesinde yayınlanan politikaları da inceleyerek, başvuru formunudoldurmak suretiyle veri sorumlusu olan şirketimize iletebilirsiniz. 

 

Çerez Nedir?

 

Çerezler,bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran,hatırlanmamızı sağlayan&nb